• slider1-bg
    ฐานข้อมูลผลงานการวิจัย
    ฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (นัดพิเศษ) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ร่วมสนทนาบันทึกเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ นัดพิเศษ ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ เติมเต็มระบบการศึกษาเด็กไทย" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี.

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) ครั้งที่ ๙ พร้อมเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันนี้ (๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) ครั้งที่ ๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (นัดพิเศษ) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ร่วมสนทนาบันทึกเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ นัดพิเศษ ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ เติมเต็มระบบการศึกษาเด็กไทย" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี.

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (นัดพิเศษ) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ร่วมสนทนาบันทึกเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ นัดพิเศษ ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ เติมเต็มระบบการศึกษาเด็กไทย" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี.

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (นัดพิเศษ) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ร่วมสนทนาบันทึกเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ นัดพิเศษ ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ เติมเต็มระบบการศึกษาเด็กไทย" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี.