ลงชื่อเข้าใช้
ลืมรหัสผ่าน |
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ .
จำนวนผู้เยี่ยมชม

000000000445

 • ปฐมวัย
  img1
 • ประถม-มัธยมศึกษา
  img1
 • อาชีวศึกษา
  img1
 • อุดมศึกษา
  img1
 • นโยบายการศึกษา
  img1
 • ครู
  img1
 • หลักสูตรและการเรียนรู้
  img1
 • การศึกษาพิเศษ
  img1
 • กฎหมายการศึกษา
  img1
 • เทคโนโลยีการศึกษา
  img1
 • วัดประเมินผลการศึกษา
  img1
 • อื่นๆ
  img1
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลสถาน จังหวัดเชียงราย
2 การศึกษารูปแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเว็บเทคโนโลยี
3 การประเมินโครงการจัดตั้งและการดำเนินการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลสถาน จังหวัดเชียงราย
2 การศึกษารูปแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเว็บเทคโนโลยี
3 การประเมินโครงการจัดตั้งและการดำเนินการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 นายศรัณย์ สาวะดี
2 นางสาวเพชรไพลิน สาวะดี